TAGOZATOK

Gimnáziumunkban jelenleg két szakirányú tagozat működik: matematikai és képzőművészeti irányzat.

Gimnáziumunk eredetileg Természettudományi-matematikai Tehetséggondozó Gimnázium néven jött létre, hiszen az iskola indulásakor a matematikai szakirány volt az egyetlen. Az első generáció, az emelt szintű matematikai felvételin eredményesen szereplő 20 diák, 2003 szeptemberében kezdte meg tanulmányait az állam által előírt matematikai szakgimnáziumok tanterve alapján. Már az első tanév folyamán a kollégium elkészültével, iskolánk felvette a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium nevet. 2006-ban vált teljessé a tagozat, ekkor már mind a négy évfolyamon folyt a tanulás-oktatás, ebben az évben voltak először érettségizőink is. A délelőtti oktatás a hivatalos, matematikai szakgimnáziumoknak előírt program alapján zajlik. Ebben kiemelt óraszámmal szerepel a matematika, az informatika és a fizika. A tanulók délután emelt szintű órákon és az érdeklődési körüknek megfelelő szakkörökön vesznek részt. A matematika tagozat sikerességét mi sem bizonyítja ékesebben, mint a hazai és nemzetközi versenyeken elért eredmények (matematikából, informatikából, kémiából, biológiából), valamint a sikeres egyetemi felvételi vizsgák. Hiszen a diákok magas színvonalú oktatásban részesülnek, mely felkészíti őket a további megmérettetésekre, megfelelő alapot biztosít egyetemi tanulmányaikhoz. Büszkén állíthatjuk, hogy minden eddig érettségizett diákunk sikeres felvételi vizsgát tett a felsőoktatási intézmények valamelyikén.

Gimnáziumunkban 2008 szeptemberétől négyéves magyar tannyelvű képzőművészeti tagozat is működik. A képzőművészeti technikum érettségi vizsgával fejeződik be. Iskolánk a négyéves képzés ideje alatt a képzőművészeti készségek megszerzése mellett az általános műveltségi ismeretek elsajátítására is gondot fordít. A magas óraszámmal tanult szaktantárgyak lehetőséget nyújtanak arra, hogy az iskola befejeztével a tanulók jártasak legyenek a rajzolás, a festés, a grafika, a művészettörténet, a civilizációtörténet és egyéb, a szakmához szorosan kötődő területeken. A szakközépiskolai diploma megfelelő tudást biztosít a képzőművészeti akadémiára való jelentkezéshez, de a kreativitást igénylő munkahelyeken való elhelyezkedéshez is kellő ismeretet biztosít a diákoknak.