HÍREK


CURIE KÉMIA EMLÉKVERSENY

A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Alapítvány a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi szekciójával együtt minden tanévben meghirdeti a Curie Kémia Emlékversenyt az általános iskolák 7-8., valamint a középiskolák 1-4. osztályos magyarországi és határainkon túli magyar tanulói számára.

A verseny célja: A tanulók érdeklődésének felkeltése a kémia iránt játékos feladatokon keresztül, a kémia és a mindennapi élet kapcsolatának felismerése, a feladatlapok rendszeres határidőre történő elkészítésével
pontos, rendszeres munkára nevelés és az információkutatás képességének fejlesztése.

A verseny három levelező fordulóból áll. A vajdasági területi döntőn minden év márciusában azok a tanulók vehetnek részt, akik mind a három levelező forduló feladatait megoldották és elküldték a területi központba javításra. A vajdasági területi döntő helyszíne a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium. Az országos döntő minden év májusában van Szolnokon. Vajdaságból évfolyamonként a két legjobb eredményt elérő tanuló jut az országos döntőbe.

Az idei verseny levelező fordulóinak feladatai elérhetők a következő hivatkozáson:
www.bolyai-zenta.edu.rs

Bővebb információ a versennyel kapcsolatban a www.szolnet.hu/curie
<http://www.szolnet.hu/curie?fbclid=IwAR3yY_bD5u_KlDqxYZy_Zk6BFb5ss3T9l7Z1_vrKrVvE729lr3kFLkvrTdM>
honlapon olvasható.

Csatolt fájlok: 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11-12. osztály

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2018. 11. 09.


XVI. Fekete Mihály Emlékverseny- II. forduló

Csatolt fájlok: 5.osztály 6.osztály 7.osztály 8.osztály 9.osztály 10.osztály 11.osztály 12.osztály

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2018. 10. 26.


KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT - ЛИКОВНИ КОНКУРС

Csatolt fájlok: Pályázat Konkurs

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2018. 10. 17.


XVI. Fekete Mihály Emlékverseny

Kedves Diákok, Tanárok, Szülők!

Összeállítottuk az 2018/2019-es tanévre a XVI. Fekete Mihály Emlékverseny első levelezőfordulójának feladatsorait. Ezt majd egy második forduló is követi, s a két forduló beküldői közül a legjobbak meghívást kapnak a döntőre, ahol sor kerül azoknak a vajdasági általános iskolás, illetve középiskolás tanulóknak a kiválasztására, akik részt vehetnek 2019 tavaszán Kecskeméten a VI. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen (5-8 évfolyam), illetve Marosvásárhelyen a XXVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen (9-12 évfolyam).
Az első forduló beküldési határideje 2018. október 9.,

Csatolt fájlok: 5.osztály 6.osztály 7.osztály 8.osztály 9.osztály 10.osztály 11.osztály 12.osztály

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2018. 09. 19.


Ünnepélyes tanévnyitó

Kedves tanulók és szülők!

A 2018/2019-es tanév ünnpélyes megnyitója 2018. szeptember 2 -án, vasárnap
lesz.

16.00 Ünnepélyes tanévnyitó
16.45 Szülői értekezletek
18.00 Beköltözés a kollégiumba

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2018. 08. 31.


Kollégiumi elhelyezés- Домски смештај

VÉGLEGES RANGLISTA - КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Csatolt fájl: Lista

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2018. 08. 28.


PÁLYÁZAT A KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE - Konkurs za domski smeštaj

Jelentkezési határidők:

1. 2018. július 5-től július 17-ig
2. A megmaradt szabad helyekre 2018. augusztus 20-tól augusztus 24-ig.
3. Az érzékeny társadalmi csoportok tagjainak illetve azoknak, akik az első körben nem nyertek elhelyezést – 2018. augusztus 20-tól augusztus 24-ig.


Szükséges dokumentumok:

- A befejezett általános iskoláról szóló bizonylatok: V-VIII. osztályos évvégi bizonyítványok, a befejezett általános iskoláról szóló bizonylat és a letett záróvizsgáról szóló bizonylat. Ezeket a dokumentumokat az első osztályba íratkozó tanulók mellékelik.
- Az előző befejezett osztályról szóló bizonyítvány (akik a második, harmadik és negyedik osztályba íratkoznak)
- A család egy főre eső jövedelme a 2018. január 01-től 2018. március 31-ig terjedő időszakban – a bizonylatot a szülő állandó lakhelye szerinti községi közigazgatási hivatal adja ki. Állandó lakhelynek minősül a pályázat megjelenésétől számított 6 hónapnál régebben való tartózkodás az adott lakcímen.
- Az Oktatásügyi Minisztérium által az előző tanévben szervezett versenyeken való részvételek során szerzett diplomák vagy jutalmak.
- Az iskola és a kollégiumi aktivitások során kiérdemelt jutalmak és dicsérő oklevelek (második, harmadik és negyedik osztályba írtkozó diákokra vonatkozik),
- Iskolalátogatási igazolás, hogy a tanuló beíratkozott valamelyik zentai középiskolába a 2018/2019-es tanévben – azon tanulók mellékelik, akik nem a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulói

A késve érkezett és nem teljes jelentkezéseket nem vesszük figyelembe

A tanulóknak a kollégiumba való beköltözés alkalmával mellékelniük kell egy15 napnál nem régebbi általános orvosi bizonylatot, „kollégiumi tartózkodásra alkalmas” megjegyzéssel!

A pályázat teljes szövege szerbnyelven a Pályázat-Konkurs mellékletben olvasható.

Csatolt fájlok: Pályázat-Konkurs Jelentkezési lap

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2018. 06. 06.


ÉRTESÍTÉS A FELVÉTELI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN

KÉPZŐMŰVÉSZETI TAGOZAT: június 1. (pénteken), június 2. (szombaton) és június 3. (vasárnap)
Helyszín: Népkerti Pionírotthon
Időpont: 9.00 - 12.00
Megjelenni: 8.45

MATEMATIKA TAGOZAT: június 2. (szombaton)
Helyszín: Posta utca 18., Bolyai Gimnázium épülete, II. Emelet
Időpont: 12.00 - 14.00
Megjelenni: 11.30

SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS INFORMATIKA: június 3. (vasárnap)
Helyszín: Szabadka, Petőfi Sándor utca 1., Svetozar Marković Gimnázium épülete.
Időpont: 10.00 - 12.00
Megjelenni: 9.15
A közös busz Zentáról 8.00 indul, aki nem a kollégiumban alszik jelenjen meg 7.45 -kor a Bolyai Gimnázium előtt.

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2018. 05. 31.


ÉRTESÍTÉS

• Értesítjük az érdeklődő 8.-os tanulókat, hogy akik még szeretnének jelentkezni a számítástechnikai-informatikai tehetséggondozó tagozat felvételi vizsgájára, azok megtehetik minden munkanapon május 21-e 14.00 óráig.

• Egyúttal értesítünk minden jelentkezőt, hogy a gimnáziumi szakokra nem szükséges orvosi bizonylat, tehát a számítástechnikai-informatikai tehetséggondozó tagozatra jelentkezőknek sem kell mellékelniük.

• A felvételi vizsga MATEMATIKÁBÓL a számítástechnikai-informatikai tehetséggondozó tagozatra 2018. június 3-án lesz a SZABADKAI SVETOZAR MARKOVIĆ GIMNÁZIUMBAN 10.00-től 12.00 óráig.
A jelentkezőket iskolánk szervezetten szállítja a felvételi vizsga helyszínére.

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2018. 05. 17.


ÉRTESÍTÉS A FELVÉTELI FELKÉSZÍTŐKKEL KAPCSOLATBAN

Felvételi felkészítők MATEMATIKÁBÓL a számítástechnika-informatika szakra:
május 19-én: 9,00-13,00 óráig
május 20-án: 9,00-16,00 óráig
május 26-án: 9,00-19,00 óráig
május 27-én: 9,00-16,00 óráig
Kérjük hozzátok magatokkal a matematika záróvizsgás példatárat!

Felvételi felkészítők MATEMATIKÁBÓL a matematika szakra:
május 20-án: 9,00-16,00 óráig
május 26-án: 16,00-19,00 óráig
május 27-én: 9,00-16,00 óráig
Figyelem, változás történt!

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2018. 05. 14.


Közérdekű közlemény

Értesítünk minden 8. osztályos tanulót, hogy a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 2018. május 11-én nyílt napot szervez azon diákok és szüleik-kísérőik számára, akik szeretnének a 2018/2019-es tanévben beíratkozni iskolánk számítástechnika és informatika tehetséggondozó szakára.

Az érdeklődőket szeretettel várjuk 9:30 és 10:30 valamint 16:30 és 17:30
óra között.


Bővebb információk a 024-816-700-as telefonon.

Csatolt fájl: Plakát

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2018. 05. 10.


FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – SZÁMÍTÁSTECHNIKAI-INFORMATIKAI TAGOZAT

A 2018/2019-es tanévben intézményünkbe beíratkozni szándékozó diákok 2018. június 3-án (vasárnap) tesznek felvételi vizsgát MATEMATIKÁBÓL a Nagybecskereki Gimnáziumban Nagybecskereken (Zrenjaninban), ahová az iskola szervezetten elszállítja a jelentkezőket.

Jelentkezni a felvételi vizsgára május 11-én (pénteken), május 12-én (szombaton), május 13-án (vasárnap), valamint 14-én (hétfőn) délelőtt 9 órától délután 14 óráig lehet a gimnázium titkárságán.
A jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információt a 024/ 816-700 telefonszámon kaphatnak (Posta utca 18.)

A jelentkezéshez az alábbiak szükségesek:

- születési anyakönyvi kivonat (lehet fénymásolat is),
- orvosi igazolás, amelyben kihangsúlyozzák, hogy a tanuló jól lát közelre (a1) és a felső testtartása megfelelő (d1) - legkésőbb a felvételi napjáig szükséges beszerezni,
- a 6. és 7. osztályos bizonyítványok fénymásolata,
- azonosító kód az általános iskolából és fényképes diákkönyvecske (legkésőbb a felvételi napjáig).
- nemzetközi vagy köztársasági matematika, fizika, informatika versenyen elért első, második vagy harmadik helyezésről szóló oklevél fénymásolata (8. osztályban elért eredmények),
- a jelentkezési űrlapot az iskolában kapják kézhez, amelyet a tanuló saját kezűleg ír alá

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2018. 05. 08.


FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – KÉPZŐMŰVÉSZETI TAGOZAT

A 2018/2019-es tanévben intézményünkbe beíratkozni szándékozó diákok 2018. június 1-én (pénteken), június 2-án (szombaton) és június 3-án (vasárnap) 9:00 – 12:00 óráig tesznek felvételi vizsgát a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Népkerti kihelyezett tagozatán.

Jelentkezni a felvételi vizsgára május 11-én (pénteken), május 12-én (szombaton), május 13-án (vasárnap), valamint 14-én (hétfőn) délelőtt 9 órától délután 14 óráig lehet a gimnázium titkárságán.
A jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információt a 024/ 816-700 telefonszámon kaphatnak. (Posta utca 18.)

A jelentkezéshez az alábbiak szükségesek:

- születési anyakönyvi kivonat (lehet fénymásolat is),
- orvosi igazolás, amelyben kihangsúlyozzák, hogy a tanuló látása megfelelő közelre (a1) és távolra (a2) és meg tudja különböztetni a színeket (a5), valamint megfelelő a felső testtartása (d1) és a gerince (d3) - legkésőbb a felvételi napjáig szükséges beszerezni,
- a 6. és 7. osztályos bizonyítványok fénymásolata,
- azonosító kód és fényképes diákkönyvecske (legkésőbb a felvételi napjáig).
- a jelentkezési űrlapot az iskolában kapják kézhez, amelyet a tanuló saját kezűleg ír alá

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2018. 05. 08.


FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – MATEMATIKAI TAGOZAT

A 2018/2019-es tanévben intézményünkbe beíratkozni szándékozó diákok 2018. június 2-án (szombaton) 12:00 – 14:00 óráig tesznek felvételi vizsgát a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban.

Jelentkezni a felvételi vizsgára május 11-én (pénteken), május 12-én (szombaton), május 13-án (vasárnap), valamint 14-én (hétfőn) délelőtt 9 órától délután 14 óráig lehet a gimnázium titkárságán.
A jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információt a 024/ 816-700 telefonszámon kaphatnak (Posta utca 18.)

A jelentkezéshez az alábbiak szükségesek:

- születési anyakönyvi kivonat (lehet fénymásolat is),
- a 6. és 7. osztályos bizonyítványok fénymásolata,
- azonosító kód az általános iskolából és fényképes diákkönyvecske (legkésőbb a felvételi napjáig).
- nemzetközi vagy köztársasági matematika, fizika, informatika versenyen elért első, második vagy harmadik helyezésről szóló oklevél fénymásolata (8. osztályban elért eredmények),
- a jelentkezési űrlapot az iskolában kapják kézhez, amelyet a tanuló saját kezűleg ír alá

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2018. 05. 08.


Magyar-szerb-angol matematikai képes kisszótár

Megjelent a magyar-szerb-angol matematikai képes kisszótár a Bethlen Gábor Alapkezelő zrt. jóvoltából.

Csatolt fájl: Szótár

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2018. 04. 19.