NASTAVNI PLANOVI

MATEMATIKA

Predmeti I. II. III. IV.
Analiza i algebra
4
4
4
4
Geometrija
4
4
-
-
Linearna algebra and analitička geometrija
-
-
3
-
Verovatnoća i matematička statistika
-
-
-
2
Numerička matematika
-
-
-
2
Računarstvo i informatika
3
3
2
2
Programiranje i programski jezici
-
-
2
2
Fizika
4
3
4
4
Astronomija
-
-
-
1
Hemija
2+1
2+1
2
-
Biologija
-
-
3
3
Mađarski jezik i književnost
4
3
3
4
Srpski jezik
2
2
2
2
Prvi strani jezik
2
2
2
2
Istorija
2
2
-
-
Geografija
2
2
-
-
Sociologija
-
-
2
-
Psihologija
-
2
-
-
Filozofija
-
-
-
2
Ustav i prava građana
-
-
1
-
Fizičko vaspitanje
2
2
2
2
Izborni predmeti:
Drugi strani jezik
2
2
2
2
Latinski jezik
-
-
-
2
Likovna kultura
1
-
-
-
Muzička kultura
-
1
-
-
Filozofija prirodnih nauka
-
-
1
-
Filozofija matematike
-
-
1
-
Napredne tehnike programiranja
-
-
1
-
Građansko vaspitanje
1
1
1
1
Veronauka
1
1
1
1

LIKOVNI TEHNIČAR

Predmeti I. II. III. IV.
Istorija umetnosti
2
2
2
2
Teorija forme
2
-
-
2
Fotografija
-
2
-
-
Crtanje
4
4
4
4
Slikanje
-
3
4
4
Grafika
-
2
2
2
Tehnike zidnog slikarstva
-
-
2
2
Osnovne tehnike konzervacije
-
2
2
2
Nove medije
-
-
2
2
Računarska grafika i multimedija
-
-
-
2
Mađarski jezik i književnost
3
3
3
3
Srpski jezik
2
2
2
2
Prvi strani jezik
2
2
2
2
Sociologija
-
-
2
-
Filozofija
-
-
-
2
Istorija
2
2
-
-
Muzička kultura
1
-
-
-
Fizičko vaspitanje
2
2
2
2
Matematika
3
3
-
-
Računarstvo i informatika
2
-
-
-
Geografija
2
-
-
-
Fizika
2
2
-
-
Hemija
2
-
-
-
Biologija
2
-
-
-
Ustav i prava građana
-
-
-
1