KONTAKT

Gimnazija sa domom učenika za talentovane učenike ,,Boljai”

ADRESA: POŠTANSKA 18., 24400 SENTA, Srbija
TELEFON: +381(0)24 816 - 666
TELEFON: +381(0)24 816 - 700
FAKS: +381(0)24 817-776 računovodstvo
FAKS: +381(0)24 817-775 sekretar
E-MAIL: Kliknite ovde

PIB: 102923123
Matični broj: 8787271

Broj žiro računa: 840-2056660-27, 840-2031666-28