PRIPREME ZA PRIJEMNI

 

Plan pripreme za prijemni
MATEMATIKA

 

Datum

Dan

Prepodne

Poslepodne

1.

03. februar 2019.

Nedelja

10.00 - 13.00

14.00 - 17.00

2.

10. februar 2019.

Nedelja

10.00 - 13.00

14.00 - 17.00

3.

17. februar 2019.

Nedelja

10.00 - 13.00

14.00 - 17.00

4.

18. februar 2019.

Nedelja

10.00 - 13.00

14.00 - 17.00

5.

10. mart 2019.

Nedelja

10.00 - 13.00

14.00 - 17.00

6.

17. mart 2019.

Nedelja

10.00 - 13.00

14.00 - 17.00

7.

24. mart 2019.

Nedelja

10.00 - 13.00

14.00 - 17.00

8.

6. april 2019.

Subota

 

16.00 - 19.00

9.

7. april 2019.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

11.
14. april 2019. Nedelja 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00

12.

4. maj 2019.

Subota

 

16.00 - 19.00

13.

5.maj 2019.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

14.

11. maj 2019.

Subota

 

16.00 - 19.00

15.

12. maj 2019.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

16.

18. maj 2019.

Subota

 

16.00 - 19.00

17.

19 maj 2019.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

18.

26. maj 2019.

Nedelja

10.00 - 13.00

14.00 - 17.00

Organizatori zadržavaju pravo izmene datuma.

 

 

Plan pripreme za prijemni
LIKOVNO

 

Datum

Dan

Prepodne

Poslepodne

1.

2. februar 2019.

Subota

9.00 - 11.15

11.45 - 14.00

2.

23. februar 2019.

Subota

9.00 - 11.15

11.45 - 14.00

3.

2. mart 2019.

Subota

9.00 - 11.15

11.45 - 14.00

4.

16. mart 2019.

Subota

9.00 - 11.15

11.45 - 14.00

5.

30. mart 2019.

Subota

9.00 - 11.15

11.45 - 14.00

6.

13. april 2019.

Subota

9.00 - 11.15

11.45 - 14.00

7.

11. maj 2019.

Subota

9.00 - 11.15

11.45 - 14.00

8.

18. maj 2019.

Subota

9.00 - 11.15

11.45 - 14.00

Organizatori zadržavaju pravo izmene datuma.