PRIPREME ZA PRIJEMNI

 

Plan pripreme za prijemni
MATEMATIKA

 

Datum

Dan

Prepodne

Poslepodne

1.

25. februar 2018.

Nedelja

10.00 - 13.00

14.00 - 17.00

2.

4. mart 2018.

Nedelja

10.00 - 13.00

14.00 - 17.00

3.

11. mart 2018.

Nedelja

10.00 - 13.00

14.00 - 17.00

4.

18. mart 2018.

Nedelja

10.00 - 13.00

14.00 - 17.00

5.

25. mart 2018.

Nedelja

10.00 - 13.00

14.00 - 17.00

6.

7. april 2018.

Subota

 

16.00 - 19.00

7.

8. april 2018.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

8.

14. april 2018.

Subota

 

16.00 - 19.00

9.

15. april 2018.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

10.

21. april 2018.

Subota

 

16.00 - 19.00

11.
22. april 2018. Nedelja 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00

12.

5. maj 2018.

Subota

 

16.00 - 19.00

13.

6.maj 2018.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

14.

12. maj 2018.

Subota

 

16.00 - 19.00

15.

13. maj 2018.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

16.

19. maj 2018.

Subota

 

16.00 - 19.00

17.

20. maj 2018.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

18.

27. maj 2018.

Nedelja

10.00 - 13.00

14.00 - 17.00

Organizatori zadržavaju pravo izmene datuma.

 

 

Plan pripreme za prijemni
LIKOVNO

 

Datum

Dan

Prepodne

Poslepodne

1.

10. februar 2018.

Subota

9.00 - 12.00

12.30 - 15.30

2.

24. februar 2018.

Subota

9.00 - 12.00

12.30 - 15.30

3.

10. mart 2018.

Subota

9.00 - 12.00

12.30 - 15.30

4.

24. mart 2018.

Subota

9.00 - 12.00

12.30 - 15.30

5.

21. april 2018.

Subota

9.00 - 12.00

12.30 - 15.30

6.

28. april 2018.

Subota

9.00 - 12.00

12.30 - 15.30

7.

12. maj 2018.

Subota

9.00 - 12.00

12.30 - 15.30

8.

19. maj 2018.

Subota

9.00 - 12.00

12.30 - 15.30

Organizatori zadržavaju pravo izmene datuma.