PRIPREME ZA PRIJEMNI

 

Plan pripreme za prijemni
odelenje MATEMATIKA

 

Datum

Dan

Prepodne

Poslepodne

1.

19. januar 2020.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

2.

25. januar 2020.

Subota

 

16.00 - 19.00

3.

26. januar 2020.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

4.

1. februar 2020.

Subota

 

16.00 - 19.00

5.

2. februar 2020.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

6.

8. februar 2020.

Subota

 

16.00 - 19.00

7.

9. februar 2020.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

8.

22. februar 2020.

Subota

 

16.00 - 19.00

9.

23. februar 2020.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

10.

7. mart 2020.

Subota

 

16.00 - 19.00

11.

8. mart 2020.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

12.

28. mart 2020.

Subota

 

16.00 - 19.00

13.
29. mart 2020. Nedelja 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00

14.

4. april 2020.

Subota

 

16.00 - 19.00

15.

5. april 2020.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

16.

25. april 2020.

Subota

 

16.00 - 19.00

17.

26. april 2020.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

18.

9. maj 2020.

Subota

12.00 - 15.00

16.00 - 19.00

19.
10. maj 2020. Nedelja 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Organizatori zadržavaju pravo izmene datuma.

Plan pripreme za prijemni
odelenje INFORMATIKA

 

Datum

Dan

Prepodne

Poslepodne

1.

19. januar 2020.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

3.

26. januar 2020.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

5.

2. februar 2020.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

7.

9. februar 2020.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

9.

23. februar 2020.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

11.

8. mart 2020.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

13.
29. mart 2020. Nedelja 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00

15.

5. april 2020.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

16.

25. april 2020.

Subota

 

16.00 - 19.00

17.

26. april 2020.

Nedelja

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

18.

9. maj 2020.

Subota

12.00 - 15.00

16.00 - 19.00

19.
10. maj 2020. Nedelja 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Organizatori zadržavaju pravo izmene datuma

 

Plan pripreme za prijemni
LIKOVNO

 

Datum

Dan

Prepodne

Poslepodne

1.

25.januar 2019.

Subota

9.00 - 11.15

11.45 - 14.00

2.

8. februar 2019.

Subota

9.00 - 11.15

11.45 - 14.00

3.

22. februar 2019.

Subota

9.00 - 11.15

11.45 - 14.00

4.

7. mart 2019.

Subota

9.00 - 11.15

11.45 - 14.00

5.

21. mart 2019.

Subota

9.00 - 11.15

11.45 - 14.00

6.

4. april 2019.

Subota

9.00 - 11.15

11.45 - 14.00

7.

25.april 2019.

Subota

9.00 - 11.15

11.45 - 14.00

8.

9. maj 2020.

Subota

9.00 - 11.15

11.45 - 14.00

Organizatori zadržavaju pravo izmene datuma.