HÍREK

Curie kémia emlékverseny - I. Forduló

A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Alapítvány a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi szekciójával együtt minden tanévben meghirdeti a Curie Kémia Emlékversenyt az átalános iskolák 7-8., valamint a középiskolák 1-4. osztályos magyarországi és határainkon túli magyar tanulói számára.

A verseny célja: A tanulók érdeklődésének felkeltése a kémia iránt játékos feladatokon keresztül, a kémia és a mindennapi élet kapcsolatának felismerése, a feladatlapok rendszeres határidőre történő elkészítésével pontos, rendszeres munkára nevelés és az információkutatás képességének fejlesztése.

A verseny három levelező fordulóból áll. A vajdasági területi döntőn minden év márciusában azok a tanulók vehetnek részt, akik mind a három levelező forduló feladatait megoldották és elküldték a területi központba javításra. A vajdasági területi döntő helyszíne a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium. Az országos döntő minden év májusában van Szolnokon. Vajdaságból évfolyamonként a két legjobb eredményt elérő tanuló jut az országos döntőbe.

A területi fordulón résztvevő versenyzőknek és felkészítő tanároknak emléklapot adunk, valamint a támogatóktól függően tárgyjutalomban részesülnek. Az országos döntőn évfolyamonként az első helyezett vándorserleget és ajándékot, a felkészítő tanára ajándékot kap. Évfolyamonként az első 10 helyezett oklevelet, és évfolyamonként az első 6 helyezett tárgyjutalmat kap. Minden versenyző és felkészítő tanár emléklapot kap. Különdíjat kapnak a legjobb határon túli csapatok és tanáraik.

Bővebb információ a versennyel kapcsolatban a www.szolnet.hu/curie honlapon olvasható.

Csatolt fájlok: 7. évfolyam 8. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11-12. évfolyam

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2017. 10. 30.

RAJZ PÁLYÁZAT - LIKOVNI KONKURS

Csatolt fájlok: PÁLYÁZAT KONKURS

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2017. 10. 29.

XV. Fekete Mihály Emlékverseny - 2. levelező forduló

Az második forduló beküldési határideje 2017. november 7.

Csatolt fájlok: 5.osztály 6.osztály 7.osztály 8.osztály 9.osztály 10.osztály 11.osztály 12.osztály

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2017. 10. 17.

XV. Fekete Mihály Emlékverseny - 1. levelező forduló

XV. Fekete Mihály Emlékverseny

Kedves Diákok, Tanárok, Szülők!

Összeállítottuk az 2017/2018-as tanévre a XV. Fekete Mihály Emlékverseny első levelezőfordulójának feladatsorait. Ezt majd egy második forduló is követi, s a két forduló beküldői közül a legjobbak meghívást kapnak a döntőre, ahol sor kerül azoknak a vajdasági általános iskolás, illetve középiskolás tanulóknak a kiválasztására, akik részt vehetnek 2018 tavaszán Szabadkán az V. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen (5-8 évfolyam), illetve Kaposváron a XXVII. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen (9-12 évfolyam).
A XV. Fekete Mihály Emlékversenyen részt vehet minden olyan felső tagozatos általános iskolás tanuló és minden olyan középiskolás tanuló, aki a 2017/2018-as tanévben valamelyik vajdasági iskolába jár, valamint ismeri, szereti és tudja a matematikát magyarul.
Az idén is tiszteletben fogjuk tartani a bevezetett szabályt, hogy azokból a vajdasági középiskolákból és gimnáziumokból, ahonnan legalább (ugyanaz az) 5 tanuló részt vesz mindkét levelező fordulón, legalább egy diákot kiküldünk a NMMV-re. Ily módon szeretnénk terjeszteni és népszerűsíteni a Fekete Mihály Emlékversenyt minél több vajdasági középiskolában.
A levelezőverseny célja az, hogy a tanulók minél többet foglalkozzanak matematikai problémákkal, s a megoldások során ismerkedjenek meg különböző feladatokkal, megoldó módszerekkel, mert a nemzetközi versenyeken csak így tudnak eredményesen szerepelni. Nem szeretnénk azonban azt, hogy a beküldött feladatok kidolgozása egy diákcsoport közös munkája legyen, hiszen ez a verseny nem csapatverseny, hanem egyéni, tehát a tanulók saját ötleteit, gondolatait kell, hogy visszatükrözze.
Az első forduló beküldési határideje 2017. október 9., a másodiké pedig 2017. november 7. A XIV. Fekete Mihály Emlékverseny döntőjét 2017. december 2-án szombaton tervezzük megtartani Zentán, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium épületében.
A megoldásokat, kézzel írott formában, a feladatsorokon felsorolt adatokkal ellátva, kérjük eljuttatni a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium címére. A feladatok, illetve a további értesítések megtalálhatók lesznek az Ingenium Alapítvány honlapján: http://ingenium.rs/
Minden tanulónak sikeres versenyzést kívánunk ebben a tanévben is!
Szeretettel várjuk a megoldásokat,

a Bolyai Gimnázium matematika szakos tanárai

Zenta, 2017. szeptember 18.

Csatolt fájlok: 5.osztály 6.osztály 7.osztály 8.osztály 9.osztály 10.osztály 11.osztály 12.osztály

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2017. 09. 19.

Értesítés! - Obaveštenje!

1. Augusztus 31-én:

· 16-17 óráig szülői értekezlet az 1m,1k, 2m, 2k, 3m, 3k, 4m, 4k osztályoknak

· 17-17.30-ig ünnepélyes tanévnyitó az iskola udvarában

· 17.30-19-ig szerződések aláírása a szülőkkel, és a tanulók beköltözése a kollégiumba.


2. Azon tanulóknak, akik felvételt nyertek a kollégiumba, de nem a Bolyai Gimnázium tanulói, 18 órai kezdettel szülői értekezletet tartunk. Ekkor kerül sor a szerződések aláírására és a tanulók beköltözésére a kollégiumba. Kérjük, hogy személyes csomagjaikon kívül hozzanak magukkal lepedőt, párna- és paplanhuzatot, és ne felejtsék elhozni az orvosi igazolásaikat a kollégiumi bentlakásról.31. avgusta:
16.00 -17.00 h roditeljski sastaci za učenike 1m, 1k, 2m, 2k, 3m, 3k 4m i 4k
17.00-17.30 svečani program povodom početka nove školske godine
17.30-19.00 potpisivanje ugovora sa roditeljima i useljavanje učenika u Dom

Za učenike koji su konkurisali za mesto u Domu a nisu učenici Gimnazije „ Boljai“ održaće se roditeljski sastanak sa početkom u 18.00. Tada će se sprovesti i potpisivanje ugovora i useljavanje učenika u Dom. Molimo da se , osim stvari za ličnu upotrebu, donese kompletna posteljina i jastuk. Takođe molimo da se ponese lekarsko uverenje ( sistematski) .

Feltöltötte: Esztelecki Péter - 2017. 08. 29.

PÁLYÁZAT A KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE - Konkurs za domski smeštaj

A júliusi pályázati időszakban a kollégiumba pályázók sikeresen pályáztak, mindenki bejutott. További szabad hely nem maradt a kollégiumban.

U julskom konkursnom roku , kandidati koji su konkurisali za domski smeštaj, svi su primljeni i nije ostao slobodan kapacitet.

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2017. 07. 24.

PÁLYÁZAT A KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE - Konkurs za domski smeštaj

Csatolt fájlok: KonkursZaDomskiSmeštaj Pályázat-KollegiumiElh. JelentkezésiLap-Prijava

Feltöltötte: Esztelecki Péter - 2017. 07. 06.

Пријемни испит - Felvételi vizsgа

Коначни резултати пријемног испита - Felvételi vizsgák végleges eredménye

Csatolt fájlok: Математика - Matematika Ликовни - Képzőművészet

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2017. 06. 09.

Bolyais csapat az Európai Űrhivatal versenyén

Újabb hihetetlen sikerek a Bolyaiban. Iskolánk ZenSat nevű csapata bejutott a 2017-es Európai Űrhivatal által szervezett CanSat nevű verseny döntőjébe. A diákjaink által készített mini műholdat Brémában (Németország) fogják kilőni és tesztelni 2017.06.28-án és 2017.07.02-án.
A projekten Sztarek Norbert, Rúzsa Ákos, Szvoreny Viktor, Illés Tamás, Hugyik Kornél és felkészítő tanáraik Kőrösi Gábor és Bordás Árpád dolgoztak.

http://www.esa.int/Education/CanSat/CanSat_European_competition_finalist_teams_announced

Feltöltötte: Esztelecki Péter - 2017. 06. 08.

ÉRTESÍTÉS A FELVÉTELI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN

Intézményünkben június 2-tól június 4-ig tartjuk meg a különböző tagozatok felvételi vizsgáit a következő beosztás szerint:

Június 2-án, pénteken: RAJZBÓL a képzőművészeti tagozatra, 9-től 12-ig.
Kérjük a diákokat 8.45-kor megjelenni a Pionírotthon előtt!

Június 3-án, szombaton: FESTÉSZETBŐL a képzőművészeti tagozatra, 9-től 12-ig.
Kérjük a diákokat 8.45-kor megjelenni a Pionírotthon előtt!

MATEMATIKÁBÓL a matematikai tagozatra, 10-től 12-ig.
Kérjük a diákokat 9.30-kor megjelenni a főépületben, Posta u. 18.!

Június 4-én, vasárnap: SZOBRÁSZATBÓL a képzőművészeti tagozatra, 9-től 12-ig.
Kérjük a diákokat 8.45-kor megjelenni a Pionírotthon előtt!

Minden felvételiző diáknak minden nap magával kell hoznia a fényképes, aláírt és lepecsételt általános iskolai bizonyítványát. Köszönjük!

A felvételiző diákoknak sok sikert kívánunk!

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2017. 06. 01.

ÉRTESÍTÉS A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEHETSÉGGONDOZÓ SZAKRÓL

A Szerbiai Oktatási Minisztérium május 9-én délután közzétett beíratkozási terve alapján iskolánk sajnos nem kapta meg a számítástechnikai tehetséggondozó tagozatot. A mai napon újabb kérelemmel fordultunk az Oktatási Minisztériumhoz és a Tartományi Titkársághoz is. Ennek elbírálása valószínűleg még néhány napot igénybe vesz. A felvételi vizsgákra való jelentkezések viszont május 12-ike és 15-ike között kell, hogy megtörténjenek. A matematikai tagozaton letett felvételi vizsga a számítástechnikai tagozaton is érvényes. Ezért minden érdeklődő és felkészítős diákunkat arra kérem, hogy jelentkezzen a matematika tagozat felvételi vizsgájára, hogy az utólagos jóváhagyás esetében is legyen lehetőségük felvételi vizsgát tenni.

mgr. Csikós Pajor Gizella
igazgató

Zenta, 2017. május 10.

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2017. 05. 11.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – KÉPZŐMŰVÉSZETi TAGOZAT

A 2017/2018-as tanévben intézményünkbe beíratkozni szándékozó diákok 2017. június 2-án (pénteken), június 3-án (szombaton) és június 4-én (vasárnap) tesznek felvételi vizsgát a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban.

Jelentkezni a felvételi vizsgára:
-május 12-én (pénteken) 9-14 óráig,
-május 13-án (szombaton) délelőtt 7:30 órától 12:00-ig, délután pedig 15:00 órától 17:00 óráig,
-május 14-én (vasárnap) 14:00 órától 17:00 óráig,
valamint 15-én (hétfőn) délelőtt 9 órától délután 14 óráig lehet a gimnázium titkárságán.

A jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információt a 024/ 816-700 telefonszámon kaphatnak. (Posta utca 18.)

A jelentkezéshez az alábbiak szükségesek:

- születési anyakönyvi kivonat (lehet fénymásolat is),
- orvosi igazolás, amelyben kihangsúlyozzák, hogy a tanuló látja és meg tudja különböztetni a színeket és a
testtartása (gerinc) megfelelő (legkésőbb a felvételi napjáig szükséges beszerezni),
- a 6. és 7. osztályos bizonyítványok fénymásolata,
- a jelentkezési űrlapot az iskolában kapják kézhez, amelyet a tanuló saját kezűleg ír alá
- azonosító kód és fényképes diákkönyvecske (legkésőbb a felvételi napjáig).

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2017. 05. 10.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – MATEMATIKAI TAGOZAT

A 2017/2018-as tanévben intézményünkbe beíratkozni szándékozó diákok 2017. június 3-án (szombaton) tesznek felvételi vizsgát a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban.

Jelentkezni a felvételi vizsgára:
-május 12-én (pénteken) 9:00-14:00 óráig,
-május 13-án (szombaton) délelőtt 7:30-12:00-ig, délután pedig 15:00-17:00 óráig,
-május 14-én (vasárnap) 14:00-17:00 óráig,
valamint május 15-én (hétfőn) délelőtt 9 órától délután 14 óráig lehet a gimnázium titkárságán.

A jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információt a 024/ 816-700 telefonszámon kaphatnak. (Posta utca 18.)

A jelentkezéshez az alábbiak szükségesek:

- születési anyakönyvi kivonat (lehet fénymásolat is),
- a 6. és 7. osztályos bizonyítványok fénymásolata,
- a jelentkezési űrlapot az iskolában kapják kézhez, amelyet a tanuló saját kezűleg ír alá
- azonosító kód az általános iskolából (legkésőbb a felvételi napjáig)
- nemzetközi vagy köztársasági matematika, fizika, informatika versenyen elért első, második vagy harmadik helyezésről szóló oklevél fénymásolata (8. osztályos eredmények),

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2017. 05. 10.

TÁJÉKOZTATÓ A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEHETSÉGGONDOZÓ TAGOZATTAL KAPCSOLATBAN

Csatolt fájl: TÁJÉKOZTATÓ

Feltöltötte: Megyeri Gábor - 2017. 05. 10.

Neumann - elődöntő és eredmények - rezultati polfinale

Csatolva megtalálhatóak a vajdasági elődöntő eredményei, valamint a Szekszárdi döntőbe továbbjutók listája az alábbi linken érhető el:

U prilogu mozete pronaci rezultate Vojvodjanskog kruga Nojmanovog takmicenja i spisak takmicara koji su se plasirali na finalno takmicenje koji ce se odrzati u Seksardu.

http://www.ibela.hu/neumann/files/Döntősök_2017.pdf

Csatolt fájlok: 1 szekció - 1 sekcija 2 szekció - 2 sekcija

Feltöltötte: Esztelecki Péter - 2017. 03. 18.