KOLLÉGIUM

2004. március 15-én adták át a gimnázium épületének padlásterében a 68 férőhelyes kollégiumot.  Az iskola bővülésével 2008- ban szükség mutatkozott a kollégium bővítésére is. Ekkor bérelte ki az intézmény a népkerti stadion emeleti szobájait.  Azóta a kollégiumi férőhelyek száma már 150-re növekedett, köszönhetően a megnövekedett igényeknek, ami ma már nem csak az intézmény diákjaitól származik. A szobák nagysága különböző. A 2 ágyastól a 8 ágyasig vannak a szobák. A kollégium nagyban elősegíti az oktatói - nevelői munka hatékonyságát. Az itt folyó munka zökkenőmentességét biztosítja még a klubterem, a számítógépterem, illetve a konyha / étkezde, valamint az állandó nevelőtanári felügyelet.
A kollégiumba való elhelyezés az intézményünkbe beiratkozó diákoknak sem jár automatikusan, nekik is jelentkezni kell az Oktatási Minisztérium által kiírt kollégiumi elhelyezés- pályázatra. A pályázatban foglaltak alapján rangsorolódnak a diákok.

hodnik

Kiemelt szerepe van a kollégiumi diákélet megszervezésében és a problémák megoldásában a diákönkormányzatnak. Tagjain keresztül a diákok aktívan és hatékonyan tudják alakítani a gimnázium és a kollégium arculatát, programjait. A következő szabadidős programokat szervezik a kollégium falain belül: társasjátékokat, kézműves foglalkozásokat, filmvetítéseket, vetélkedőket, bulikat. Az elmúlt években számos találkozót szerveztek meg különböző iskolák és kollégiumok diákjaival, illetve a testvérosztályaikkal is.
A kollégium az iskolai szünetek alatt sem áll üresen. Ezekben az időszakokban az intézmény és mások által szervezet táborok és események résztvevőinek szolgál szálláshelyéül.

syoba

Szerencsére iskolánk folyamatosan bővül, a létszám is gyarapszik, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy az iskolába való bejutás nem jár automatikusan kollégiumi elhelyezéssel. A diákok így talán még motiváltabbak, igyekeznek jó jegyeket szerezni és a fegyelmezéssel sincs különösebb gond.A mellékelt képes beszámolóból is kiderül, hogy kollégiumunkban jó hangulat uralkodik, a közösség összetartó . Azon dolgozunk, hogy így is maradjon, hiszen a tanulók idejük nagy részét itt töltik, fontos, hogy jól érezzék magukat, így szüleik is nyugodtan engedhetik el őket.