KOLLÉGIUM

2004. március 15-én adták át a gimnázium épületének padlásterét, amely egy 68 férőhelyes kollégiumnak adott helyet. Azóta a kollégiumi férőhelyek száma 100-ra növekedett. Ez nagyban elősegíti az oktatói - nevelői munka hatékonyságát. A kollégiumban folyó munka zökkenőmentességét biztosítja még a klubterem, a számítógépterem, illetve a konyha / étkezde, valamint az állandó nevelőtanári felügyelet.

Délutánonként az épületben foglalkozások zajlanak, melyeket a változatosság, sokszínűség és az egyediség jellemez. E kiscsoportos foglalkozások alkalmával valósul meg igazán a tehetséggondozás. Előadóink az iskola tanárai mellett elismert vajdasági és magyarországi szakemberek.

A diákok számos szakkör, fakultáció és emelt szintű óra közül válogathatnak. A választható fakultációk között kapnak helyet azok a tantárgyak, melyek az általános gimnáziumokban kötelező jellegűek, pl. a második idegen nyelv (angol vagy német), képzőművészet, zeneművészet, latin nyelv, matematikai filozófia, természettudományok filozófiája, programozás korszerű módszerei. Az emelt szintű órákon a diákok az adott tárgyból készülnek fel a versenyekre. Ilyenek pl. az analízis és algebra, geometria, informatika, fizika, kémia, biológia, földrajz, magyar nyelv, szerb nyelv. Az egyéb szakkörök részben köthetőek bizonyos tantárgyakhoz, de az iskola programjában nem szerepelnek, pl. filmkészítés, robotika, újságírás. Fontos szerepet tulajdonítunk a rendszeres testmozgásnak is. Mivel ép testben ép lélek lakozik, fiataljaink zöme rendszeresen eljár sportolni. Az általuk űzött legkedveltebb sportaktivitások a következők: testépítés, futball, úszás, aerobic. A tanárok által kijelölt, illetve a diákok által önkéntesen választott délutáni foglalkozásokon a részvétel kötelező, s csak igazolt esetben, az ügyeletes nevelőtanár előzetes engedélyével lehet hiányozni róluk.

Kiemelt szerepe van a kollégiumi diákélet megszervezésében és a problémák megoldásában a diákönkormányzatnak. Tagjain keresztül a diákok aktívan és hatékonyan tudják alakítani a gimnázium és a kollégium arculatát, programjait. A következő szabadidős programokat szervezik a kollégium falain belül: társasjátékokat, kézműves foglalkozásokat, filmvetítéseket, vetélkedőket, bulikat.

Az elmúlt években számos találkozót szerveztek meg különböző iskolák és kollégiumok diákjaival, illetve a testvérosztályaikkal is.Az iskolánkban cserediákprogram is működik, melynek keretén belül diákjaink egy hétig tartózkodnak a kijelölt/választott intézményben, így betekinthetnek más iskolák működésébe, rendszerébe, tágul a látókörük és nem utolsó sorban új ismerősöket szereznek. Természetesen “cserébe” mi is fogadjuk azokat a diákokat, akik kíváncsiak, hogy folyik itt az élet. Sikeres cserediák-akciót hajtottunk végre az elmúlt években, többek között a kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnáziummal, a kecskeméti Katona József Gimnáziummal.

Szerencsére iskolánk folyamatosan bővül, a létszám is gyarapszik, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy az iskolába való bejutás nem jár automatikusan kollégiumi elhelyezéssel. A diákok így talán még motiváltabbak, igyekeznek jó jegyeket szerezni és a fegyelmezéssel sincs különösebb gond.A mellékelt képes beszámolóból is kiderül, hogy kollégiumunkban jó hangulat uralkodik, a közösség összetartó . Azon dolgozunk, hogy így is maradjon, hiszen a tanulók idejük nagy részét itt töltik, fontos, hogy jól érezzék magukat, így szüleik is nyugodtan engedhetik el őket.