DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK

A diákok délutánjait különböző foglalkozások töltik ki, melyeket a változatosság, sokszínűség és az egyediség jellemez. E kiscsoportos foglalkozások alkalmával valósul meg igazán a tehetséggondozás. Előadóink az iskola tanárai mellett elismert vajdasági és magyarországi szakemberek.
A diákok számos szakkör, fakultáció és emelt szintű óra közül válogathatnak. A választható fakultációk között kapnak helyet azok a tantárgyak, melyek az általános gimnáziumokban kötelező jellegűek, pl. a második idegen nyelv (angol vagy német), képzőművészet, zeneművészet, latin nyelv, matematikai filozófia, természettudományok filozófiája, programozás korszerű módszerei. Az emelt szintű órákon a diákok az adott tárgyból készülnek fel a versenyekre. Ilyenek pl. az analízis és algebra, geometria, informatika, fizika, kémia, biológia, földrajz, magyar nyelv, szerb nyelv. Az egyéb szakkörök részben köthetőek bizonyos tantárgyakhoz, de az iskola programjában nem szerepelnek, pl. filmkészítés, robotika, újságírás. Fontos szerepet tulajdonítunk a rendszeres testmozgásnak is. Mivel ép testben ép lélek lakozik, fiataljaink zöme rendszeresen eljár sportolni. Az általuk űzött legkedveltebb sportaktivitások a következők: testépítés, futball, úszás, aerobic. A tanárok által kijelölt, illetve a diákok által önkéntesen választott délutáni foglalkozásokon a részvétel kötelező, s csak igazolt esetben, az ügyeletes nevelőtanár előzetes engedélyével lehet hiányozni róluk.