INTÉZMÉNYÜNK

A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium az első és egyetlen magyar tannyelvű, tehetséggondozó, természettudományi-matematikai szakirányultságú gimnázium Vajdaság területén. Iskolánk eredetileg Természettudományi-matematikai Tehetséggondozó Gimnázium néven 2003. április 22-én jött létre. Alapítója a Vajdasági Autonóm Tartomány Képviselőháza.
2003 szeptemberében kezdte meg tanulmányait az első generáció 20 diákkal, akik az emelt szintű matematikai felvételin eredményesen szerepeltek.
Az intézmény 2006-ban vált teljessé, először voltak érettségizői. Az iskolának jelenleg 170 tanulója van, Vajdaság számos településéről (Bácskertestől Tiszakálmánfalván át Magyarcsernyéig), tehát szinte az egész tartomány területét felöleljük oktató-nevelő tevékenységünkkel.

 

epulet

2008 szeptemberében egy újabb tagozattal bővült intézményünk, a képzőművészeti technikummal. A négyéves képzés a diákok képzőművészeti készségeit és általános műveltségi ismereteit hivatott fejleszteni.


2018-ban nagy örömünkre megnyitotta kapuit a számítástechnikai-informatikai tehetséggondozó szak, melyen a diákok emelt szinten foglalkoznak az informatika különböző területeivel.
Intézményünk célja a szakmailag jó felkészültségű, a közösségért tenni akaró magyar értelmiség kinevelése és megerősítése Szerbiában. Szívügyünk a szórványmagyarság tehetséges fiataljainak felkarolása. A délelőtti oktatások a hivatalos, az állam által előírt program alapján zajlanak. Ebben kiemelt óraszámmal szerepelnek a szaktantárgyak. Az iskola teljesen új, esztétikus és jól felszerelt tantermekkel rendelkezik. Kiemelten kezeljük a taneszközök beszerzését, s felszereltség területén az iskolák élvonalába tartozunk.


De iskolánkat a többi iskolától igazából a tanáraink és az általuk alkalmazott oktatási módszer különbözteti meg. Válogatott tanári karral büszkélkedhetünk, hiszen tanáraink egy része egyetemen, főiskolán tanít, míg a többiek a környező középiskolák legjobbjai közül kerültek ki. Folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken, ahol szakemberek segítségével sajátítják el a Magyarországon már több éve folyó tehetséggondozás módszertanát és gyakorlati alkalmazását.
Mostanra már a sikerek is megmutatkoznak. Köszönhető ez a tanárok mellett a válogatott diákoknak is, akik már több nemzetközi és hazai versenyen vettek részt, és értek el kiemelkedő eredményeket.

Az iskola egy komplex oktatási-művelődési központ része, s az oktatásban ily módon hasznosítani tudjuk az Alkotóházat, a Városi Könyvtár állományát, valamint a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet gyűjteményét is.