KÉPZŐMŰVÉSZET

Gimnáziumunkban 2008 szeptemberétől négyéves magyar tannyelvű képzőművészeti tagozat is működik. A képzőművészeti technikum érettségi vizsgával fejeződik be. Iskolánk a négyéves képzés ideje alatt a képzőművészeti készségek megszerzése mellett az általános műveltségi ismeretek elsajátítására is gondot fordít. A magas óraszámmal tanult szaktantárgyak lehetőséget nyújtanak arra, hogy az iskola befejeztével a tanulók jártasak legyenek a rajzolás, a festés, a grafika, a művészettörténet, a civilizációtörténet és egyéb, a szakmához szorosan kötődő területeken. A szakközépiskolai diploma megfelelő tudást biztosít a képzőművészeti akadémiára való jelentkezéshez, de a kreativitást igénylő munkahelyeken való elhelyezkedéshez is kellő ismeretet biztosít a diákoknak.

Tantárgyak

I.

II.

III.

IV.

Művészettörténet

2

2

2

2

Formaelmélet

2

-

-

-

Fényképészet

-

2

-

-

Szobrászat

-

3

3

2

Rajz

4

4

4

4

Festészet

-

3

4

4

Grafika

-

2

2

2

Falfestési technikák

-

-

2

2

Restaurálás alapjai és technikái

-

2

2

2

Új médiumok

-

-

2

2

Számítógépes grafika és multimédia

-

-

-

2

Magyar nyelv és irodalom

3

3

3

3

Szerb nyelv

2

2

2

2

Idegen nyelv

2

2

2

2

Szociológia

-

-

2

-

Pszichológia

-

-

2

-

Filozófia

-

-

-

2

Történelem

2

2

-

-

Zeneművészet

1

-

-

-

Testnevelés

2

2

2

2

Matematika

3

3

-

-

Számítástechnika és informatika

2

-

-

-

Földrajz

2

-

-

-

Fizika

2

2

-

-

Kémia

2

-

-

-

Biológia

3

-

-

-

Alkotmány és állampolgári jogok

-

-

-

1