CURIE MATEMATIKA EMLÉKVERSENY

A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Alapítvány a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi szekciójával együtt minden tanévben meghirdeti a Curie Matematika Emlékversenyt: az általános iskolák 3-8.osztályos, valamint 9. és 10. évfolyamú gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók (ill. más iskolatípusok ennek megfelelő évfolyamú) magyarországi és határainkon túli magyar tanulói számára.

A verseny célja: A tanulók érdeklődésének felkeltése játékos feladatokon keresztül a matematika iránt, illetve a feladatlapok rendszeres határidőre történő elkészítésével pontos, rendszeres munkára nevelés.

A verseny négy levelező fordulóból áll. A vajdasági területi döntőn minden év márciusában azok a tanulók vehetnek részt, akik mind a négy levelező forduló feladatait megoldották és elküldték a területi központba javításra. A vajdasági területi döntő helyszíne a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium. Az országos döntő minden év májusában van Szolnokon. Vajdaságból évfolyamonként a két legjobb eredményt elérő tanuló jut az országos döntőbe.

A területi fordulón résztvevő versenyzőknek és felkészítő tanároknak emléklapot adunk, valamint a támogatóktól függően tárgyjutalomban részesülnek. Az országos döntőn évfolyamonként az első helyezett vándorserleget és ajándékot, a felkészítő tanára ajándékot kap. Évfolyamonként az első 10 helyezett oklevelet, és évfolyamonként az első 6 helyezett tárgyjutalmat kap. Minden versenyző és felkészítő tanár emléklapot kap. Különdíjat kapnak a legjobb határon túli csapatok és tanáraik.

Bővebb információ a versennyel kapcsolatban a www.szolnet.hu/curie honlapon olvasható.