BADIS RÓBERT

Tantárgy: szociológia
Munkaköre a gimnáziumban / egyéb helyen: szicológiatanár és nevelőtanár
Fogadóóra: hétfő 13:30-14:30