BADIS RÓBERT

Tantárgy: szociológia
Munkaköre a gimnáziumban / egyéb helyen: szicológiatanár és nevelőtanár
Fogadóóra: csütörtök 9:25-10:10