FAJKA VALÉRIA

Tantárgy: kémia
Munkaköre a gimnáziumban / egyéb helyen: kémia
Mióta dolgozik a gimnáziumban: 2020
Fogadóóra: kedd 14:20-15:05