MEZEI ZSÓFIA

Tantárgy: polgárinevelés
Munkaköre a gimnáziumban / egyéb helyen: könyvtáros, nevelőtanár
Fogadóóra: hétfő 14:15-15:00