MGR. CSIKÓS PAJOR GIZELLA

Tantárgy: analízis és algebra
Szak: okleveles matematikus, magiszter
Munkaköre a gimnáziumban / egyéb helyen: igazgató
Mióta dolgozik a gimnáziumban: 2003
Szakmai végzettség: okleveles matematikus (Újvidéki Egyetem, TTK); posztgraduális tanulmányok a Mihajlo Pupin Műszaki Egyetemen (Nagybecskerek)
Érdeklődési kör: szavalás, prózamondás, hegymászás,túrázás
Életút (eddigi munkakörök; beosztás): 1982-1987 középiskolai matematikatanár; 1987-2003 főiskolai tanársegéd, 2003-2010 matematikatanár a Bolyai és Kosztolányi gimnáziuban, 2010- főiskolai előadó
Munkái: ANALÍZIS - elméleti összefoglaló és példatár, ALGEBRA - elméleti összefoglaló és példatár, ANALÍZIS - feladatgyűjtemény a gyakorlatokhoz, DISZKRÉT MATEMATIKA - feladatgyűjtemény a gyakorlatokhoz
Elérhetőség: csikos.pajor.gizella@gmail.com
Fogadóóra: szerda és csütörtök 14,00-14,30