DR. KATONA EDIT

Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
Szak: magyar nyelv és irodalom
Munkaköre a gimnáziumban / egyéb helyen: magyartanár, egyetemi docens (Magyar Tanszék, Újvidék)
Mióta dolgozik a gimnáziumban: 2003
Szakmai végzettség: magyartanár, doktorátus - a nyelvtudományok doktora (Bölcsészettudományi Kar, Újvidék)
Érdeklődési kör: nyelv, irodalom, nyelvi-irodalmi játékok
Életút (eddigi munkakörök; beosztás): Középiskolai tanár Topolyán, Magyarkanizsán, Törökkanizsán, Zentán; 1985 decembere és 1988 októbere között levéltáros a zentai Történelmi Levéltárban; 1988 óta az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén dolgozik, jelenleg docensként nyelvművelést, mondattant, stilisztikát tanít.
Fogadóóra: péntek 12:00