MATACSKI VASAS CSILLA

Tantárgy: biológia
Szak: biológia
Munkaköre a gimnáziumban / egyéb helyen: biológiatanár és nevelőtanár