LIPTAI BÁLINT JOHANNA

Tantárgy: hitoktatás
Munkaköre a gimnáziumban / egyéb helyen: hitoktatás
Fogadóóra: péntek 13:30-14:15