ERŐS NORBERT

Tantárgy: testnevelés
Munkaköre a gimnáziumban / egyéb helyen: testnevelőtanár
Fogadóóra: szerda 13:45-14:30