ERŐS NORBERT

Tantárgy: testnevelés
Munkaköre a gimnáziumban / egyéb helyen: testnevelőtanár
Fogadóóra: csütörtök 15:00-16:00