GYENGE CSILLA

Tantárgy: kémia
Munkaköre a gimnáziumban / egyéb helyen: kémia tanár, nevelőtanár
Fogadóóra: hétfő 11:05-11:50