BAJTAI ÉVA

Tantárgy: magyar nyelv
Munkaköre a gimnáziumban / egyéb helyen: magyar tanár , könyvtáros
Fogadóóra: kedd 14:30-15:15