BAJTAI ÉVA

Tantárgy: magyar nyelv
Munkaköre a gimnáziumban / egyéb helyen: magyar tanár , könyvtáros
Fogadóóra: szerda 15:00-16:00