BAJTAI ÉVA

Tantárgy: magyar nyelv
Munkaköre a gimnáziumban / egyéb helyen: magyar tanár , könyvtáros
Fogadóóra: hétfő 9.05-10.00