BASA RÓZSA

Tantárgy: német nyelv
Fogadóóra: péntek 10:15-11:00