BASA RÓZSA

Tantárgy: német nyelv
Fogadóóra: szerda 11:05-11:50